Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bonus Systems Polska S.A. („Bonus“)

Cele przetwarzania

 • świadczenie usług w ramach serwisu OpenBenefit.pl („Serwis“),
 • wypełnienie zobowiązań względem podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z Serwisu,
 • marketing bezpośredni usług Bonus,
 • marketing bezpośredni usług partnerów Bonus,
 • wykonanie obowiązków prawnych,
 • rozpatrzenie reklamacji, dochodzenie roszczeń

Podstawy prawne przetwarzania

 • zawarcie i wykonanie umowy,
 • zgoda,
 • obowiązek prawny,
 • nasz prawnie uzasadniony interes,

Odbiorcy danych

 • podmiot, który umożliwił Ci korzystanie z Serwisu (np. pracodawca, organizator programu lojalnościowego),
 • partnerzy Bonus oferujący swoje usługi w ramach Serwisu w celu realizacji Twojego zamówienia,
 • dostawcy usług płatniczych w celu realizacji płatności,
 • podmioty przetwarzający dane osobowe na nasze zlecenie w zakresie usług IT oraz marketingowych,

Źródła danych i uzyskiwane dane

 • w niektórych przypadkach, podmiot, który umożliwił Ci korzystanie z Serwisu, w zakresie Twoich danych kontaktowych, imienia i nazwiska

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bonus Systems Polska S.A.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 139/137
 • przez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: +48 22 575 07 77

Biuro Obsługi klienta jest czynne codziennie, od godziny 8:00 do godziny 16:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 139/137, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • przez e-mail: [email protected].

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów:

 • świadczenia usług w ramach serwisu Openbenefit.pl (dalej „Serwis”) na Twoją rzecz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do świadczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną i wykonania umowy;
 • wypełnienia zobowiązań względem podmiotu (np. Twojego pracodawcy lub organizatora programu lojalnościowego czy konkursu w którym bierzesz udział), który jest naszym Klientem i w związku z tym umożliwił Ci korzystanie z Serwisu, w tym przede w zakresie: przekazywania raportów dotyczących wykorzystania środków udostępnionych Ci przez ten podmiot, usprawnienia procesu Twojej rejestracji w Serwisie, rozliczenia przyznanych Ci środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub obsługi uczestników programu lojalnościowego, w którym bierzesz udział – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości wywiązania się z umowy z naszym Klientem;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym poprzez profilowanie, oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z naszych usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększanie sprzedaży;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, produktów lub usług naszych partnerów, którzy oferują swoje towary lub usługi za pośrednictwem Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda;
 • wypełniania obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
 • rozpatrywania reklamacji oraz obrony się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z usługami świadczonymi na Twoją rzecz – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie świadczenia usług w ramach Serwisu na Twoją rzecz, a także przez okres przedawnienia roszczeń.

5. Źródła i kategorie danych

W niektórych przypadkach mogliśmy wcześniej otrzymać Twoje dane od pomiotu, który umożliwił Ci korzystanie z Serwisu, w zakresie Twoich danych kontaktowych, imienia i nazwiska.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotowi (np. Twojemu pracodawcy lub organizatorowi programu lojalnościowego, w którym bierzesz udział), który jest naszym Klientem i w związku z tym umożliwił Ci korzystanie z Serwisu,
 • naszym partnerom oferującym swoje usługi lub produkty za pośrednictwem Serwisu – w zakresie niezbędnym w celu realizacji Twojego zamówienia,
 • dostawcom usług płatniczych świadczącym usługi w ramach Serwisu – w celu realizacji płatności tytułem zakupów dokonywanych przez Ciebie w ramach Serwisu,
 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, drukarniom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla celów korzystania z Serwisu i świadczenia przez nas usług w ramach Serwisu – bez podania danych nie będziesz mógł z niego korzystać.

Polityka plików Cookies

Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-470), ul. Dywizjonu 303 139/137, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136922, NIP 522 26 55 307, o kapitale akcyjnym w wysokości 14 617 380 złotych, w pełni opłaconym; adres e-mail [email protected]; telefon 22 575 07 77;

Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do plików cookies, które Bonus Systems Polska S.A. stosuje w Serwisie Openbenefit.

Korzystając z Serwisu Openbenefit, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Serwisu Openbenefit.

Czym są pliki cookies (ciasteczka)?

Plik cookies to dane informatyczne zapisywane w pliku tekstowym, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym, na którym przeglądasz stronę naszego Serwisu (tablet, telefon komórkowy). Z każdym kliknięciem na link w Serwisie lub wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Serwisu. W ten sposób informacje w nim zapisane są dla nas dostępne.

Wystawca plików cookies

Wystawcą części plików cookies jest Serwis Openbenefit. Istnieją też pliki cookies wystawiane przez zewnętrze systemy statystyk wykorzystania Serwisu oraz pliki cookies wystawiane przez naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe.

W jakim celu stosujemy pliki cookies?

 • aby lepiej dopasować prezentowanie treści do preferencji Użytkownika W trwałym pliku cookie zapisujemy np. stronę ostatnio odwiedzonej kategorii w Serwisie. Dzięki temu, kiedy wrócisz po jakimś czasie do Serwisu, zostanie Ci wyświetlona ostatnio przeglądana kategoria.
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu Openbenefit oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
  W trwałych plikach cookie zapisane są także informacje statystyczne, np. o tym które strony w Serwisie przeglądał Użytkownik. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • do prawidłowej identyfikacji informacji o zalogowaniu Użytkownika w Serwisie Openbenefit
  W sesyjnych plikach cookie jest przechowywana informacja o tzw. sesji w Serwisie i na tej podstawie można stwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany. Dzięki tym plikom Użytkownik może wyświetlić zakładkę Moje konto czy wydrukować Kupony.
 • by ułatwić naszym partnerom handlowym dopasowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika
  Pliki cookie naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe służą do personalizacji treści reklamowych prezentowanych Użytkownikowi na podstawie przeglądanych przez niego ofert w Serwisie.

Dane osobowe a pliki cookies

Używając plików cookies w Serwisie Openbenefit nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

Niezależnie od terminu ważności czy wystawcy pliku cookies nie są w nim zapisane jawnie żadne dane osobowe Użytkownika. Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Serwisie następuje powiązanie cookies sesyjnego z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku cookies, a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika. Zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja).

W Serwisie Openbenefit mogą być stosowane  pliki cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu Openbenefit. Pliki cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje Cookies stosowane w Serwisie Openbenefit

Typ Cookies

Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane?

Konieczne do działania Serwisu

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Serwisu Openbenefit , pozwalają Ci na poruszanie się po Serwisie oraz używanie ich elementów. Optymalizują korzystanie z Serwisu Openbenefit, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności.

Poprawiające funkcjonalność

Zapamiętywanie Twoich ustawień i by dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi. Nie wykorzystujemy w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika.

Reklamowe

Dostarczanie Ci reklam i treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom, zwyczajom W celu analitycznym i targetowania reklamy nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych.  W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane przez Bonus Systems Polska SA, a także udostępniane podmiotom trzecim (np. partnerom handlowym), z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Termin ważności plików cookies

Pliki cookies pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas. Część plików cookies usuwana jest z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej, są to tzw. cookies sesyjne. Inne pozostają zapisane na dłużej, np. na rok, są to tzw. cookies trwałe.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości, wtedy pliki cookies pochodzące z Serwisu nie zostaną zapisane na na Twoim urządzeniu lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu Openbenefit, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Blokada Cookies może też doprowadzić do braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu Openbenefit.

Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce plików cookies mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Openbenefit oraz przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Postanowienia niniejszej Polityki wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.